Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

Stabilizator orteza nadgarstka z kciukiem, zapobiega urazom, stabilizuje i zabezpiecza. Wskazany przy cieśni nadgarstka, skręceniach, stłuczeniach i nadciągnięciach.

Strona 1 z 4
Wyników 1 - 8 z 25

Ortezy na kciuk i nadgarstek

Cena sprzedaży brutto: 77,00 zł
Strona 1 z 4