Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

Przede wszystkim profilaktyka, czyli codzienna dbałość o właściwą postawę podczas pracy i wypoczynku, prowadzenie aktywnego trybu życia, nawyk prostowania się, równomierne obciążanie pleców itp.
Jeśli nasz kręgosłup wymaga pomocy, zawsze zwracajmy się do fachowców-ortopedów i rehabilitantów, a potem postępujmy ściśle według ich zaleceń.
Strona 1 z 3
Wyników 1 - 8 z 17

Pasy ortopedyczne, sznurówki, gorsety

Cena sprzedaży brutto: 290,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 310,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 300,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 220,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 250,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 350,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 420,00 zł
Strona 1 z 3