Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie:

W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. W rzeczy samej, w tamtych czasach modne dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym. Zatem w 1900 roku w Firmie pracowało już ponad 100 robotników.W roku 1924 z końcem wojny jego syn, Paul stworzył pierwszą laskę dla niewidomych.W 1936, rząd wprowadził restrykcje ograniczające możliwości posiadania lasek z powodu rosnącej fali demonstracji i powtarzających się przypadków używania ich przez demonstrantów przeciwko policji. W związku z tym, a także zmieniającymi się nawykami użytkowników HERDEGEN rozpoczął ewolucję laski spacerowej, jako pomocy dla inwalidów.W 1957, Jean Herdegen - wnuk, zaprojektował i wyprodukował pierwszą łokciową kulę inwalidzką we Francji. Pozostały asortyment, jak trójnogi, balkoniki i podpórki stopniowo wprowadzano do produkcji, aby zwiększyć ofertę pomocy do chodzenia.W latach 1980, HERDEGEN rozoczął wielką ekspansję, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął w zakresie nieporównywalnym z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju firmę, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, knowhow, oraz produkcję wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych z najnowszymi standardami światowymi. Szeroki wybór pomocy takich jak fotele sanitarne, zautomatyzowane łóżka szpitalne i do opieki domowej, materace, pomoce łazienkowe czy w codziennym życiu...

Wszystko to jest odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa na świecie, i związane z nim zapotrzebowanie na wyposażenie zarówno szpitalne jak i do użytku domowego. W międzyczasie osobnym torem rozpoczął się rozwój linii wyrobów ortopedycznych, obecnie znanych i na polskim rynku pod marką ATHENAX.Obecnie, HERDEGEN jest największym na świecie producentem kul inwalidzkich i jednym z głównych niezależnych dostawców produktów rehabilitacyjnych do użytku domowego w Europie.Dzięki zachowanej niezależności, po tych 155 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.Kilka światowych nowości z historii firmy:W 1990 roku ceniona miękka nasadka podwyższająca sedes CONTACT PLUS. W 2001 rewolucyjna bi-komponentowa kula inwalidzka ADVANCE, niezaprzeczalny dowód możliwości innowacyjnych firmy. W 2002 nowa kula inwalidzka EVOLUTION, w2004 ulepszony model ADVANCE II , w 2008 nowa kula inwalidzka dla dzieci TIKI oraz fotel sanitarny EVEN, w 2009 nowa linia foteli sanitarnych BEST UP a w 2012 nowe łóżko do opieki domowej AMPLITUDE.