Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie

Firma "HALCAMP" jest na rynku od blisko 25 lat.Dostarcza produkty osobom potrzebującym pomocy.Zdobyte bogate doświadczenie rynkowe spowodowało, że nasza oferta została bardzo dokładnie wyselekcjonowana i dostosowana do potrzeb pacjentów, ułatwiając im powrót do możliwie najwyższej sprawności fizycznej. Cechą charakterystyczną naszych produktów jest wysoka jakość wykonania przy zachowaniu przystępności cenowej.Takie podejście sprawia, że zaskarbiliśmy sobie uwagę i przychylność rzeszy osób, dzięki którym wiemy, że to co robimy ma sens...Staramy się utrzymywać najwyższe standardy w jakość obsługi klienta, które są niezbędne w owocnej i długotrwałej współpracy.Posiadamy rozbudowane zaplecze logistyczne, dzięki któremu jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą ofertą w najdalsze regiony Polski.