Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie

Medicast Sp. z o.o. jest jednym z największych dystrybutorów sprzętu ortopedycznego w Polsce. Firma powstała w 1994 roku i od początku swojej działalności jej głównym celem było wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów najwyższej jakości. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dostarczanie szerokiej gamy sprzętu stosowanego przez lekarzy i pacjentów na całym świecie.

Nasza działalność obejmuje obszar całej Polski. Współpracujemy z największymi sklepami medycznymi i ortopedycznymi. Do naszych klientów należą również środowiska zajmujące się rehabilitacją, medycyną sportową, odnową biologiczną, a także szeroko pojętym sportem.

Naszym odbiorcom zapewniamy korzystne warunki współpracy, profesjonalną obsługę oraz opiekę wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych. Gwarantujemy szybkość i rzetelność realizacji zamówień.

Jesteśmy liderem w dziedzinie zaopatrzenia ortopedycznego w produkty o najwyższej jakości. Wyznaczamy nowe standardy w biznesie poprzez łączenie przyjaznej dla naszych partnerów polityki rynkowej z realizacją zysku. Budujemy partnerskie relacje z kontrahentami oraz zapewniamy rozwojowe środowisko dla dynamicznego i kompetentnego zespołu poprzez przyjazną kulturę organizacyjną. Kierujemy się chęcią pomocy pacjentom, poprawiając im jakość życia podczas urazów, jednocześnie pozwalając szybciej dojść do pełnej sprawności.

Rzetelność firmy
15 lipca 2010 r. Medicast Sp. z o.o. nieprzerwanie uczestniczy w programie Rzetelna Firma. Posiadamy Certyfikat wystawiony przez Krajowy Rejestr Długów będący potwierdzeniem naszej rzetelności płatniczej.

W roku 2012 zostaliśmy nagrodzeni Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej