Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie 
Historia powstania firmy pod marką Meringer sięga jesieni 2007 roku kiedy powstało przedsiębiorstwo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Następnie po niespełna dwóch latach funkcjonowania w 2009 roku została utworzona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Meringer Sp. z o.o., która to działa w takiej formie do dnia dzisiejszego.

Inicjatorami powstania firmy była trójka młodych przyjaciół i przedsiębiorców Filip Guzielak, Katarzyna Guzielak, Marcin Matysiak. Postanowili oni wykorzystać swój entuzjazm i posiadane doświadczenie zawodowe do zbudowania nowoczesnej i prężnie działającej firmy.

Firma od początku istnienia działa w branży medycznej, a swoje wysiłki koncentruje na segmencie ginekologicznym. Głównym obszarem aktywności spółki jest dystrybucja artykułów medycznych do podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie ginekologii. W portfolio firmy znajdują się zarówno produkty takich marek własnych jak Invisio, Directa, Silvecta, Sigmetic jak również bogata oferta producentów polskich i zagranicznych. Firma importuje produkty z takich krajów jak Włochy, Francja, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Indie i Chiny. Meringer Sp. z o.o. jest synonimem innowacyjnych zmian na polskim rynku medycznym, zarówno w zakresie produktów jak i usług. Nasze produkty brały udział w czasie kilku milionów różnego rodzaju procedur medycznych na terenie całej Polski.