Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie

Pani  Teresa Medica  to największy w Polsce producent dziewiarskich i włókienniczych wyrobów medycznych. Produkty PANI TERESA® stosowane są w kompresjoterapii i rehabilitacji oraz wspomagają pacjentów w radzeniu sobie z ograniczeniami narzucanymi przez chorobę.
Sportowa linia produktów BASIS ACTIVE® pomaga chronić zdrowie podczas aktywności fizycznej.Od 25 lat nieustannie prowadzimy badania potrzeb pacjentów i konsultacje ze środowiskiem medycznym. Dzięki tej współpracy oraz przy użyciu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości surowców, powstają innowacyjne produkty, które codziennie wspierają chorych z całej Europy w ich rehabilitacji i rekonwalescencji.Jesteśmy po to, by każdemu pacjentowi w procesie leczenia i odzyskiwania sprawności fizycznej dostarczać najlepsze rozwiązania technologiczne, dlatego każdego dnia dbamy o niezawodność i doskonałą jakość produktów PANI TERESA® i BASIS ACTIVE®.