Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

O firmie

Firma Reha Fund Sp. z o.o. działa na polskim rynku medycznym od 1993 roku. Posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Warszawie i dzięki dużemu zapleczu badawczemu zajmuje znaczącą pozycję w zakresie wytwarzania produktów medycznych jak materace przeciwodleżynowe, poduszki do siedzenia, poduszki do spania, podkłady przeciwodleżynowe oraz sprzętu rehabilitacyjnego przy użyciu najnowszej dostępnej technologii.

Nadrzędnym celem firmy jest poprawa komfortu życia osobom chorym i niepełnosprawnym korzystającym z jej wyrobów oraz wyznaczanie nowych, lepszych standardów technicznych i jakościowych na polskim rynku. Wyroby firmy muszą spełniać zaostrzone wymogi stawiane przez polskie i unijne prawo dotyczące wyrobów medycznych. W związku z tym firma posiada wysoce rozwiniętą strukturę kontroli jakości produktu, a także procesów związanych z jego wytwarzaniem o czym świadczy posiadany certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Wykwalifikowany personel w sposób rzetelny i fachowy zawsze pomaga znaleźć odpowiednie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W naszej ofercie znajdą Państwo wózki standardowe, wózki dziecięce, wózki aktywne i sportowe, wózki elektryczne, sprzęt rehabilitacyjny, produkty przeciwodleżynowe i terapeutyczne, materace przeciwodleżynowe i terapeutyczne, poduszki ortopedyczne do spania, poduszki przeciwodleżynowe do siedzenia i tylne oparcia, podkładki przeciwodleżynowe, sprzęt ortopedyczny, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt pomocniczy, sprzęt sanitarny i do samoobsługi, podnośniki, koncentratory tlenu, protezy powietrzne, inhalatory i nebulizatory, produkty do kompresjoterapii.

W ten oto sposób firma Reha Fund stworzyła najbardziej kompleksową ofertę na rynku medycznym, mogącą zaspokoić potrzeby bardzo szerokiego grona klientów.