Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracowników sklepu
Regulamin sklepu internetowego (klik)

Wiadomość niniejsza wraz z załącznikami jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje poufne – w tym chronione na podstawie przepisów prawa. Jeżeli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość pomyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana , prosimy o skontaktowanie się z jej nadawcą, w szczególności poprzez wysłanie odpowiedzi na adres nadawcy, a następnie o usunięcie otrzymanej wiadomości wraz z załącznikami. W powyższym przypadku jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części informacji zawartych bądź wynikających z wiadomości, jak również ich kopiowanie lub ujawnianie jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność, w szczególności cywilną lub karną.


WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DLA SIEBIE KATEGORIĘ SPOŚRÓD PONIŻEJ DOSTĘNYCH

Termofor to gumowy pojemnik napełniany gorącą wodą, który służy do miejscowego nagrzewania ciała.Termofory mają to do siebie, że długo trzymają ciepło – wystarczy nalać do środka gorącej wody raz na kilka lub kilkanaście godzin.

Producent:
Wybierz producenta
Wyników 1 - 4 z 4

Termofory, okłady ciepło-zimno

Cena sprzedaży brutto: 40,00 zł
Cena sprzedaży brutto: 21,60 zł
Cena sprzedaży brutto: 23,00 zł